Sony Xperia XA Ultra - Dò tìm khuôn mặt

background image

Dò tìm khuôn mặt

Bạn có thể sử dụng chức năng dò tìm khuôn mặt để đưa khuôn mặt lệch tâm vào
đúng tiêu cự. Camera sẽ tự động dò tìm tối đa năm khuôn mặt, được chỉ báo bằng
các khung màu trắng. Khung màu cho biết khuôn mặt nào đã được chọn để lấy tiêu
cự. Tiêu cự được cài cho khuôn mặt gần với camera nhất. Bạn cũng có thể nhấn vào
một trong các khung để chọn khuôn mặt sẽ được lấy nét.