Sony Xperia XA Ultra - Mga setting ng Do not disturb mode

background image

Mga setting ng Do not disturb mode

Maaari mong itakda ang iyong device sa Do not disturb mode at magpasya kung gaano

katagal mananatili ang iyong device sa Do not disturb mode nang manu-mano. Maaari

ka ring mag-preset kung kailan lilipat sa Do not disturb mode ang iyong device nang

awtomatiko.

Walang limitasyon sa oras Panatilihing tahimik ang device hanggang sa manu-mano mong i-on ulit ang

tunog.

Sa loob ng isang oras

Panatilihing tahimik ang device nang isang oras. Maaari mong tapikin ang icon

na minus at plus upang i-adjust ang haba.

Upang iaktibo ang Do not disturb mode

Pindutin pababa ang volume key hanggang sa lumabas ang .

Upang mabilis na magpalipat-lipat sa pagitan ng Do not disturb/Vibrate/Sound mode

1

Pindutin pababa ang volume key o hanggang sa lumabas ang ,

o .

2

Tapikin ang , or upang mabilis na magpalipat-lipat sa pagitan ng Do not

disturb/Vibrate/Sound mode.

60

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-iskedyul ang mga agwat ng panahon ng Do not disturb mode

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tunog & notification > Huwag istorbohin>

Mga awtomatikong panuntunan.

3

Piliin ang oras o kaganapan na i-i-iskedyul ang Do not disturb mode, o

magdagdag ng bagong patakaran.

4

Hanapin at tapikin ang

Mga Araw at markahan ang mga checkbox para sa mga

nauugnay na araw, pagkatapos ay tapikin ang

Tapos na.

5

Upang i-adjust ang simulang oras, tapikin ang

Oras ng pagsisimula at pumili ng

value, pagkatapos ay tapikin ang

OK.

6

Upang i-adjust ang oras ng tapos, tapikin ang

Oras ng pagtatapos at pumili ng

value, pagkatapos ay tapikin ang

OK. Nananatili sa Do not disturb mode ang

iyong device sa napiling agwat ng panahon.

Pagse-set ng mga pagbubukod para sa Do not disturb mode

Maaari mong piliin kung aling mga uri ng notification ang pinapayagang tumunog sa Do

not disturb mode at maaari kang mag-filter ng mga pagbubukod batay sa kung kanino

nanggagaling ang mga notification. Kasama sa mga pinakakaraniwang uri ng mga

pagbubukod ang:

Mga kaganapan at paalala

Mga Tawag

Mga Mensahe

Mga Alarm

Upang payagan ang mga pagbubukod sa Do not disturb mode

1

Mula sa Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tunog & notification > Huwag istorbohin >

Pwede sa Priyoridad lang.

3

I-drag ang slider sa tabi ng gustong opsyon.

Upang iugnay ang mga pagbubukod sa mga partikular na uri ng contact

1

Mula sa Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tunog & notification > Huwag istorbohin >

Pwede sa Priyoridad lang.

3

Tapikin ang

Mga Tawag o ang Mga Mensahe.

4

Pumili ng opsyon.