Sony Xperia XA Ultra - แอปพลิเคชัน Support

background image

แอปพลิเคชัน Support

ใช้แอปพลิเคชัน Support ในเครื่องเพื่อดูคู่มือผู้ใช้ คู่มือแก้ปัญหา และค้นหาข้อมูลการอัปเดตซอฟต์แวร์และข้อมูลอื่นๆ

ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

วิธีเข้าถึงแอปพลิเคชัน Support

1

แตะ จาก หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ จากนั้นเลือกหัวข้อความช่วยเหลือที่ต้องการ

เราขอแนะนําให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะใช้แอปพลิเคชัน Support เพื่อให้คุณได้รับความช่วยเหลือที่ดีที่สุด

เคล็ดลับ Xperia™

คุณสามารถรับข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับอุปกรณ์ผ่านการแจ้งเตือนโดยใช้เคล็ดลับ Xperia™ และดูข้อควรรู้ทั้งหมด

ในการเริ่มใช้งาน

วิธีเปิดหรือปิดเคล็ดลับ Xperia™

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > ทําความรู้จักและเคล็ดลับ

3

แตะแถบเลื่อน