Sony Xperia XA Ultra - Flera samtal

background image

Flera samtal

Du kan hantera flera samtal samtidigt om du har aktiverat samtal väntar. Om du har

aktiverat samtal väntar, meddelas du med ett ljud om du får ett annat samtal.

Aktivera och inaktivera Samtal väntar

1

Tryck på på Startskärm.

2

Leta reda på och tryck på

Inställningar > Samtal > Ytterligare inställningar.

3

Du kan aktivera och inaktivera samtal väntar genom att trycka på

Samtal väntar.

Besvara ett andra samtal och parkera ett pågående samtal

När du hör upprepade pipljud under ett samtal drar du åt höger.

Avvisa ett andra samtal

När du hör upprepade pipljud under ett samtal drar du åt vänster.

70

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ringa ett andra samtal

1

Tryck till på under ett pågående samtal. Samtalsloggen visas.

2

Tryck på så att knappsatsen visas.

3

Ange mottagarens telefonnummer och tryck till på . Det första samtalet

parkeras.

Besvara ett tredje samtal och avsluta ett pågående samtal

Tryck till på

Avsluta pågående samtal och svara när det tredje samtalet kommer

in.

Avvisa ett tredje samtal

Tryck till på

Avvisa ink. samtal när det tredje samtalet kommer in.

Växla mellan samtal

Om du vill växla till ett annat samtal och parkera det aktuella samtalet trycker du till

Växla till detta samtal.