Sony Xperia XA Ultra - Ikoner i statusfältet

background image

Ikoner i statusfältet

Statusikon

Inget SIM-kort

Signalstyrka

Ingen signal

Roaming

29

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Skickar och hämtar LTE-data

Skickar och hämtar GPRS-data

Skickar och hämtar EDGE-data

Skickar och hämtar 3G-data

Skickar och hämtar mobildata

En Wi-Fi-anslutning är aktiverad och data överförs

En Wi-Fi-anslutning är aktiverad men det finns inte någon internetanslutning.
Den här ikonen kan även visas när du försöker ansluta till ett skyddat Wi-Fi-

nätverk. Utropstecknet försvinner efter en lyckad inloggning.
På platser där Google™ är blockerat, till exempel Kina, kan utropstecknet även

visas när enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk och det finns en fungerande

internetanslutning

Batteristatus

Batteriet laddas

Batterisparläget är aktiverat

Flygplansläget är aktiverat

Bluetooth®-funktionen är aktiverad

Ljudet till mikrofonen är avstängt

Högtalartelefonen är på

Stör inte-läget är aktiverat

Tillåt undantag i Stör inte-läget

Vibrationsläget

Ett larm är inställt

GPS är aktiverat

Pågående synkronisering

Problem med inloggning eller synkronisering

Det är möjligt att en del funktioner eller tjänster som representeras av ikonerna i listan inte är

tillgängliga. Detta beror på vilken tjänsteleverantör du använder och på nätverk och/eller

område.

Hantera ikoner i statusfältet

1

Utgå från startskärmen och tryck till på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Display > Systemikoner.

3

Markera kryssrutorna för de systemikoner som du vill visa i statusfältet.

Aviseringsikoner

Nytt SMS- eller MMS-meddelande

Obesvarat samtal

Parkerat samtal

Vidarekoppling används

Nytt röstmeddelande

30

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Nytt e-postmeddelande

Hämtar data

Laddar upp data

Mobildata är inaktiverat

Utför en grundkonfiguration av enheten

Tillgänglig programvaruuppdatering

Tillgängliga systemuppdateringar

Hämtar systemuppdateringar

Tryck för att installera hämtade systemuppdateringar

Brusreducering är på

Skärmbild tagen

Nytt Hangouts™-chattmeddelande

Videochatta med vänner med hjälp av appen Hangouts™

Smart Connect är aktiverat

En låt spelas upp

Radion är på

Enheten är ansluten till en dator via en USB-kabel

Internminnet är 75 % fullt. Tryck för att överföra data till minneskortet

Varning

Flera (ej visade) aviseringar

Alla ikoner som visas på din enhet kanske inte finns med här. Dessa ikoner är endast avsedda

som referenser och ändringar kan göras utan föregående meddelande.

Blockera ett program från att skicka aviseringar

1

På startskärmen trycker du till på .

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Ljud och avisering> Appaviseringar.

3

Välj ett program.

4

Dra skjutreglaget bredvid

Blockera alla åt höger.