Sony Xperia XA Ultra - Ngatur eusi video

background image

Ngatur eusi video

Cara nempo inpormasi pilem

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok

Video.

2

Ketok buka menu layar utama, teras ketok

Alat seluler.

3

Kotektak kategori nu beda, jeung panggihan payil video nu anjeun hoyong nyaho

leuwih loba.

4

Ketok gambar leutik video

Cara mupus video

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok

Video.

2

Ketok buka menu layar utama, teras ketok

Alat seluler.

3

Kotektak kategori nu beda, jeung panggihan payil video nu anjeun hoyong nyaho

leuwih loba.

4

Ketok gambar leutik video, teras ketok .

5

Ketok

Pupus deui pikeun ngonpirmasi.