Sony Xperia XA Ultra - Movie Creator

background image

Movie Creator

Xperia™ Movie Creator otomatis nyieun video pondok nganggo foto sareng video nu

aya. Aplikasi otomatis nangtukeun garis waktu jang nyieun pilemna. Contona, aplikasi eta

bisa wae milih sababaraha poto jeung video nu dicokot basa keur ulin poe Sabtu sore

113

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

atawa mingguan, sasihan, bahkan periodeu tahunan, jeung nyieun pileum pikeun anjeun.

Lamun pilem gaya sorot na geus siap, Anjeun bakal dibejaan. Anjeun bisa ngedit

sakahayangna. Contona, Anjeun bisa ngedit judul, mupus adegan, ngaganti musik atawa

nambahkeun poto jeung video. Anjeun bisa nyieun Pilem Sorotan ku milih poto sareng

video sacara manual:

Cara muka Movie Creator

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan terus ketok

Movie Creator.

Jang mareuman bewara Movie Creator

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan terus ketok

Movie Creator.

3

Ketok , terus ketok

Setelan terus nonaktipkeun Bewara.

Cara nganonaktipkeun nyieun otomatis Pilem Sorotan

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan terus ketok

Movie Creator.

3

Ketok , terus ketok

Setelan terus nonaktipkeun Otomatis didamel.

Cara nyieun pilem utama sacara manual

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan terus ketok

Movie Creator.

3

Ketok >

Jieun anyar > Pilih poto jng/atawa video.

4

Toel jeung tahan item pikeun dipilih, teras ketok item sejen nu Anjeun hoyong

tambahkeun pikeun dipilih.

5

Ketok

Jieun. Upami Anjeun hoyong ngedit pilem nu disorot, ketok Tempo carita,

teras pake alat dina tulbar pikeun ngedit sasuai kahoyong Anjeun.

114

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.