Sony Xperia XA Ultra - Nelepon ti talatah

background image

Nelepon ti talatah

Pikeun nelepon ka nu ngirim talatah

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok .

2

Ketok hiji paguneman, teras ketok .

Cara nyimpen nomer nu ngirim minangka kontak

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok .

2

Ketok ikon di sabeulah nomer telepon, terus ketok

Simpen.

3

Pilih kontak nu aya, atawa ketok

Damel kontak anyar.

4

Robah inpo kontak tur ketok

Simpen.