Sony Xperia XA Ultra - Ningkatkeun kaluaran sora

background image

Ningkatkeun kaluaran sora

Anjeun bisa ningkatkeun sora alat anjeun ku cara ngaktipkeun setélan sora sacara

manual sapertos Ekualiser jeung sora Sakuriling. Anjeun bisa ngaktipkeun normalkeun

Dinamis jang ngaleutikan béda polumeu antawis lagu atawa vidéo. Anjeun ogé bisa

ningkatkeun kualitas payil musik anu dipeupeutkeun tepi ka kualitas Audio résolusi Luhur

nalika anjeun maké headphone kabel.

Ningkatkeun output sora sacara otomatis

1

Tina layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sora & bewara > Setelan audio.

3

Sered geseran di sisi

ClearAudio+ ka katuhu.

Ngaluyukeun setelan sora sacara manual

1

Tina layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sora & bewara > Setelan audio.

3

Sered geseran di sisi

ClearAudio+ ka kenca.

4

Ketok

Epek sora > Equalizer.

5

Luyukeun setelan sora ku cara nyered sered kenop pita prekuensi ka luhur atawa

ka handap.

Pangaluyuan setelan output sora manual teu aya pangaruhna ka aplikasi komunikasi sora.

Contona, teu aya parobahan dina kualitas sora telepon sora.

Ngaleutikan beda polume make Normaliser dinamis

1

Tina Layar utama Anjeun, ketok .

2

Teangan terus ketok

Setelan > Sora & bewara > Setelan audio.

3

Sered geseran di gigireun

Normalizer dinamis ka katuhu.