Sony Xperia XA Ultra - Mobile BRAVIA® Engine

background image

Mobile BRAVIA® Engine

Teknologi Mobile BRAVIA® ENGINE di Sony ningkatkeun kualitas tempo tina poto jeung

video, mere gambar nu leuwih jelas, seukeut, jeung leuwih alami. Jang ngurangan

konsumsi batre Mobile BRAVIA Engine dipareuman sacara standar.

Pikeun ngaktipkeun Mobile BRAVIA® Engine

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar > Paningkatan gambar.

3

Ketok kenop radio

Mobile BRAVIA Engine 2 upami ieu teu acan dipilih.