Sony Xperia XA Ultra - Kaping jeung waktos

background image

Kaping jeung waktos

Anjeun tiasa ngagentos waktos sareng kaping dina telepon anjeun.

Pikeun nyetel tanggal sacara manual

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Tanggal & waktos.

3

Sered geseran di sisi

Tanggal & waktu otomatis ka kenca.

4

Ketok

Setel tanggal.

5

Sintreuk ka kenca atawa katuhu, atawa pake tanda panah pikeun nyetel tanggal

nu dipikahayang.

6

Ketok

OKE.

Jang nyetel waktos ku cara manual

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Teangan terus ketok

Setelan > Tanggal & waktos.

3

Sered geseran di sisi

Tanggal & waktu otomatis ka kenca.

4

Ketok

Setel waktos.

5

Pilih nilei nu cocog jang jam tur menit.

6

Ketok

OKE.

Nyetel zoneu waktu

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Teangan terus ketok

Setelan > Tanggal & waktos.

3

Sered geseran di sisi

Zona waktu otomatis ka kenca.

4

Ketok

Pilih zona waktu.

5

Pilih hiji pilihan.