Sony Xperia XA Ultra - Nyieun cadangan tur ngabalikkeun eusi

background image

Nyieun cadangan tur ngabalikkeun eusi

Biasana, Anjeun teu meunang nyimpen poto, video sareng eusi pribadi sejen ngan

saukur di memori internal alat Anjeun. Upami alat Anjeun ruksak, leungit atawa dicolong,

data nu disimpen di memori internal eta moal tiasa dibalikkeun. Anjeun disarankeun

make software Xperia™ Companion pikeun nyieun cadangan nu bakal nyimpen data

Anjeun ka alat eksternal. Metode ieu hususna disarankeun upami Anjeun

ngamutakhirkeun software alat Anjeun ka versi Android nu anyar.
Aplikasi Xperia™ Cadangan & malikkeun disarankeun jang nyadangkeun data saacan

anjeun ngalakukeun mulangkeun data pabrik. Ku aplikasi ieu anjeun bisa nyadangkeun

data ieu kana akun online, kartu SD atawa kana alat panyimpenan USB éksternal nu

geus disambungkeun kana alat anjeun maké adaptor USB Host:
Jeung aplikasi Google Cadangan & malikkeun, anjeun tiasa nyadangkeun data kana

server Google.

Nyieun cadangan data ka komputer

Pake software Xperia™ Companion pikeun nyieun cadangan data tina alat Anjeun ka PC
atawa komputer Apple

®

Mac

®

. Anjeun tiasa nyadangkeun jinis data:

Kontak sareng log telepon

Talatah teks

Almenak

Setelan

Payil media sapertos musik sareng video

Foto sareng gambar

39

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Cara nyieun cadangan data Anjeun make komputer

1

Buka layar alat Anjeun teras sambungkeun alat Anjeun ka komputer make kabel

USB.

2

Buka software Xperia™ Companion dina komputer mun teu otomatis dijalankeun.

Saatos sababaraha saat, komputer ngedeteksi alat Anjeun. Pastikeun pikeun milih

modeu

Transper payil (MTP) dina alat anjeun.

3

Klik

Cadangan dina layar utama Xperia™ Companion.

4

Turutan parentah di layar pikeun nyieun cadangan data ti alat Anjeun.

Upami Anjeun can masang Xperia™ Companion, Anjeun dipenta pikeun masang upami

nyambungkeun alat ka komputer.

Cara ngabalikkeun data Anjeun make komputer

1

Buka layar alat Anjeun teras sambungkeun alat Anjeun ka komputer make kabel

USB.

2

Buka software Xperia™ Companion dina komputer mun teu otomatis dijalankeun.

Saatos sababaraha saat, komputer ngedeteksi alat Anjeun. Pastikeun pikeun milih

modeu

Transper payil (MTP) dina alat anjeun.

3

Klik

Balikkeun dina layar utama Xperia™ Companion.

4

Pilih payil cadangan ti rekaman cadangan, teras klik dina

Salajengna tur turutan

parentah di layar pikeun ngabalikkeun data ka alat Anjeun.

Upami Anjeun can masang Xperia™ Companion, Anjeun dipenta pikeun masang upami

nyambungkeun alat ka komputer.

Nyadangkeun data maké aplikasi Xperia™ Cadangan & malikkeun

Maké aplikasi Xperia™ Cadangan & malikkeun, anjeun tiasa nyieun cadangan online

atawa cadangan data lokal. Contona, anjeun bisa nyadangkeun data sacara manual

atawa ngahurungkeun pungsi nyadangkeun otomatis jang nyimpen data dina waktu nu

tangtu.
Aplikasi Xperia™ Cadangan & malikkeun disarankeun jang nyadangkeun data saacan

anjeun ngalakukeun mulangkeun data pabrik. Ku aplikasi ieu anjeun bisa nyadangkeun

jinis data ieu kana akun online, kartu SD atawa kana alat panyimpenan USB éksternal nu

geus disambungkeun kana alat anjeun maké adaptor USB Host:

Téténggér

Kontak jeung daptar telepon kumplit

Paguneman

Data almenak

Akun surélék

Wi-Fi jaringan

Setélan alat

Aplikasi

Rarancang Xperia™ Asal

Pikeun nyieun cadangan eusi ka akun online

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Cadangan & reset.

3

Pikeun aktipkeun pungsi nyadangkeun otomatis, ketok

Cadangan otomatis

hurung-pareum

4

Jang ngaaktipkeun pungsi cadangan manual, ketok

Deui > Cadangkeun manual.

5

Di handap

Di mana jang nyimpen payil, ketok Pilih panyimpenan > Akun online.

6

Lamun ditaros, baca katangtuan nu pakait jeung anjeun satuju, ketok

Kuring

satuju, terus tuturkeun pitunjuk dina layar pikeun lebet kana akun Google™

anjeun.

7

Pilih jinis data nu badé dicadangkeun, terus ketok

Jieun cadangan.

40

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Cara nyetél pungsi cadangan otomatis

1

Lamun anjeun nyadangkeun eusi kana alat panyimpenan USB, pastikeun alat

panyimpenan disambungkeun kana alat anjeun maké adaptor USB Host. Lamun

anjeun nyadangkeun kana kartu SD, pastikeun kartu SD bener diselapkeunna

kana alat anjeun. Lamun anjeun nyadangkeun eusi kana akun online, pastikeun

anjeun atos lebet kana akun Google™ anjeun.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Téangan terus ketok

Setelan > Cadangan & reset.

4

Dihandapeun

Jieun & pulangkeun cadangan Xperia™, ketok Cadangan

otomatis.

5

Pikeun aktipkeun pungsi nyadangkeun otomatis, ketok kenop hurung-pareum

6

Pilih waktos seringna ngadamel cadangan, kamana nyimpen payil cadangan,

waktos jang nyadangkeunna jeung jinis data nu dicadangkeun.

7

Jang nyimpen setelan anjeun, ketok .

Cara nyadangkeun eusi sacara manual

1

Lamun anjeun nyadangkeun eusi kana alat panyimpenan USB, pastikeun alat

panyimpenan disambungkeun kana alat anjeun maké adaptor USB Host. Lamun

anjeun nyadangkeun kana kartu SD, pastikeun kartu SD diselapkeun sing bener

kana alat anjeun. Lamun anjeun nyadangkeun eusi kana akun online, pastikeun

anjeun atos lebet kana akun Google™ anjeun.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Téangan terus ketok

Setelan > Cadangan & reset.

4

Dihandapeun

Jieun & pulangkeun cadangan Xperia™, ketok Deui.

5

Ketok

Cadangkeun manual, tur pilih tujuan cadangan jeung jinis data nu badé

dicadangkeun.

6

Ketok

Jieun cadangan.

7

Saentos data dicadangkeun, ketok

Rengse.

Cara ngédit payil cadangan

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Cadangan & reset.

3

Dihandapeun

Jieun & pulangkeun cadangan Xperia™, ketok Deui.

4

Ketok

Edit payil cadangan, tur pilih sumber cadangan jeung jinis data nu ku

anjeun hoyong dipupus.

5

Ketok

Pupus data.

6

Ketok

OK pikeun ngonpirmasi.

7

Saentos data dipupus, ketok

Rengse.

Cara malikkeun eusi cadangan

1

Lamun anjeun malikkeun eusi tina alat panyimpenan USB, pastikeun alat

panyimpenan disambungkeun kana alat anjeun maké adaptor USB Host. Lamun

anjeun malikeun eusi ti kartu SD, pastikeun kartu SD bener diselapkeunna kana

alat anjeun. Lamun anjeun malikeun eusi tina akun online, pastikeun anjeun atos

lebet kana akun Google™ anjeun.

2

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

3

Téangan terus ketok

Setelan > Cadangan & reset.

4

Handapeun

Jieun & pulangkeun cadangan Xperia™, ketok Ngabalikkeun data,

terus pilih sumber malikkeun jeung jinis data anu anjeun hoyong balikkeun.

5

Ketok

Ngabalikkeun data.

6

Saentos eusi réngsé dibalikkeun, ketok

Rengse.

Inget yén sagala perobahan nu anjeun jieun ka data sareng setélan anjeun saatos anjeun

nyieun cadangan, kaasup aplikasi nu diundeur, bakal dipupus salami prosedur malikkeun.

Nyadangkeun data maké aplikasi Google Cadangan & malikkeun

Maké aplikasi Google Cadangan & malikkeun, anjeun tiasa nyadangkeun data kana

server Google. Anjeun ogé tiasa aktipkeun pungsi pangmalik otomatis keur malikkeun

data aplikasi jeung setélan nalika anjeun masang deui aplikasi.

41

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ku aplikasi ieu anjeun tiasa nyadangkeun jinis data:

Aplikasi

Téténggér

Wi-Fi jaringan

Setélan séjénna

Pikeun nyieun cadangan data ka akun online

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Cadangan & reset.

3

Di handap

Jieun & pulangkeun cadangan Google™, ketok Jieun cadangan data

kuring tur sered geseran ka katuhu.

Cara aktipkeun pangbalik otomatis nalika anjeun pasang deui hiji aplikasi

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Cadangan & reset.

3

Dina

Jieun & pulangkeun cadangan Google™, séréd géséran di sabeulah

Mulangkeun otomatis ka katuhu.

42

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.