Sony Xperia XA Ultra - Ngapdet alat Anjeun

background image

Ngapdet alat Anjeun

Anjeun kudu ngapdet software di alat Anjeun pikeun menangkeun pungsionalitas,

peningkatan, sareng perbaikan bug panganyarna supados mastikeun kinerja nu optimal.

Lamun apdet software geus sadia, katingali dina bar status. Anjeun oge tiasa mariksa

apdet sacara manual, atawa ngajadwalkeun apdet.
Cara panggampilna pikeun masang apdet software nyaeta liwat cara nirkabel ti alat

Anjeun. Tapi, sababaraha apdet teu sadia kanggo undeuran nirkabel. Mun kitu, Anjeun
kudu make aplikasi Xperia™ Companion dina PC atawa dina komputer Apple

®

Mac

®

pikeun ngapdet alat Anjeun.
Sateuacan ngapdet alat Anjeun, pertimbangkeun hal ieu:

Pastikeun Anjeun gaduh kapasitas panyimpenan nu cukup samemeh tarekah pikeun

ngapdet.

Upami Anjeun make alat nu bisa dipake ku sababaraha pamake, Anjeun kudu asup jadi

nu gaduh alat, nyaeta, pamake utama, pikeun ngapdet alat.

Apdet sistem jeung aplikasi tiasa ngawanohkeun fitur dina alat anjeun dina cara sejen

tibatan dijelaskeun dina Buku pituduh. Versi Android™ manawi moal kapangaruh saatos

apdet.
Jang inpormasi nu leuwih lengkep ngeunaan apdet software, buka

www.sonymobile.com/update/

.

Pikeun mariksa software anyar

1

Upami Anjeun nganggo alat sareng sababaraha pamake, pastikeun Anjeun asup

jadi nu gaduh alat.

2

Tina Layar Utama, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Ihwal telepon > Apdetan software.

Upami taya software nu sadia, bisa jadi Anjeun teu gaduh cukup memori kosong dina alat

Anjeun. Upami alat Xperia™ Anjeun gaduh memori internal (memori alat) kosong nu sadia

kirang ti 500 MB, Anjeun moal nampa inpo tentang software anyar. Bewara di handap ieu bakal

nembongan dina panel Bewara pikeun ngingetkeun tentang kirangna ruang panyimpenam:

Ruang panyimpenan beak. Sababaraha pungsi sistem mungkin teu bisa dijalankeun. Upami

Anjeun nampa bewara ieu, Anjeun kudu ngosongkeun memori internal (memori alat) samemeh

Anjeun menangkeun bewara tentang software anyar nu sadia.

Ngapdet alat Anjeun sacara nirkabel

Pake aplikasi apdet Software pikeun ngapdet software alat Anjeun sacara nirkabel.

Apdet nu Anjeun tiasa undeur liwat jaringan seluler gumantung kana operator Anjeun.

Disarankeun make jaringan

Wi-Fi tibatan jaringan seluler pikeun ngundeur software anyar

ameh teu beunang tagihan patalimarga data.

Pikeun ngundeur tur masang apdet sistem

1

Upami Anjeun nganggo alat sareng sababaraha pamake, pastikeun Anjeun asup

jadi nu gaduh alat.

2

Tina Layar Utama, ketok .

3

Panggihan tur ketok

Setelan > Ihwal telepon > Apdetan software.

4

upami apdet sistem sadia, ketok

Undeuran pikeun ngundeur apdet eta ka alat

Anjeun.

5

Basa undeuran tos rengse, ketok

Pasang tur turutan parentah di layar pikeun

ngarengsekeun pamasangan.

Cara ngajadwalkeun apdet software sadia

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Ihwal telepon > Apdetan software.

3

Ketok , teras ketok

Setelan > Pamasangan otomatis > Setel waktos.

4

Setel waktos nu dipikahayng pikeun apdet software, terus ketok

OK.

36

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Cara ngapdet alat Anjeun make komputer

1

Make kabel USB, sambungkeun alat Anjeun ka komputer.

2

Pastikeun yen layar alat dibuka, jeung modeu sambungan USB dina alat disetel ka

Transper payil (MTP).

3

Buka Xperia™ Companion, mun teu otomatis dijalankeun.

4

Pastikeun yen komputer tiasa ngakses Internét.

5

Komputer: Lamun apdet software anyar dideteksi, jandela popup nembongan.

Turutan parentah di layar pikeun ngajalankeun apdet software nu sasuai.

Upami Anjeun teu acan masang software Xperia™ Companion dina komputer nu sasuai,

sambungkeun alat Anjeun ka komputer tur turutan parentah pamasangan di layar. Patikeun

Anjeun make kabel USB nu disayagikeun jeung alat, jeung nyambung bener ka alat jeung

komputer.