Sony Xperia XA Ultra - Batre sareng pangaturan daya

background image

Batre sareng pangaturan daya

Alat Anjeun gaduh batre nu dipasangkeun. Pikeun ngamaksimalkeun pamakeanna, tetep

lacak daya nu dikonsumsi ku aplikasi jeung fitur nu beda. Fitur ngirit daya latar tukang

diakptikeun ku standar pikeun mantuan Anjeun ngurangan konsumsi batre, jeung modeu

ngirit daya tambahan sadia pikeun mantuan Anjeun ngurangan konsumsi batre leuwih

lanjut upami diperlukeun.
Fitur ngirit daya ngurangan prioritas pikeun pungsi alat nu teu penting, sapertos kinerja

gambar kelas leuwih luhur, aktipitas jaringan sapertos ladenan lokasi, singkronisasi

aplikasi, jeung latar tukang nyeken Wi-Fi. Upami Anjeun teu hoyong aplikasi kapangaruh,

Anjeun bisa ngiwalkeun aplikasi dina menu Optimalisasi batre. Telepon sareng SMS moal

kapangaruh.

Apdet sistem manawi ngarobah fitur ngirit daya nu aya dina alat.

Pikeun nempo konsumsi batre, perkiraan waktos, jeung tip ngirit daya

1

Tina

Layar mimiti, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Batre. Langlangan nembongan nu mintonkeun

persentase batre sareng perkiraan waktos pamakean batre.

3

Ketok

PINTONKEUN PAMAKÉAN BATRÉ pikeun nempo daptar fitur jeung

ladenan nu make daya batre ti terahir siklus ngeusi batre. Ketok item pikeun

meunangkeun inpormasi ngeunaan cara ngurangan konsumsi batre.

Pikeun nempo konsumsi batre pikeun aplikasi

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Aplikasi.

3

Pilih aplikasi tur tilik pamakean batre make di handap

Batere kaanggo.

Tip pamakean umum jang ngaronjatkeun kinerja batre.

Tips nu katut tiasa mantuan anjeun ningkatkeun kinerja batre:

Turunkeun tingkat kacaangan layar, tempo

Setélan layar

di kaca 56.

Pareuman Bluetooth®, Wi-Fi, jeung ladenan lokasi sawaktos Anjeun teu

merlukeun fitur ieu.

Pareuman alat Anjeun atawa pake modeu Pesawat upami Anjeun keur aya di hiji

wewengkon nu taya atawa lemah jangkauan jaringanana. Lamun henteu, alat

bakal terus nyeken jaringan nu aya, ieu teh bakal meakkeun daya.

Pake jaringan Wi-Fi tibatan roaming di luar nagari. Roaming nyaeta nyekel jaringan

utama jeung milampah pentaan tambahan dina batre Anjeun, kusabab alat kudu

ngirim daya kaluaran nu leuwih luhur, tingal

Wi-Fi

di kaca 45.

Ngarobah setalan singkronisasi jang email, kalender, jeung kontak, tingal

Nyingkronkeun jeung akun online

dina kaca 52.

Pariksa aplikasi nu ngonsumsi batre luhur, jeung pertimbangkeun tip ngirit batre nu

aya dina alat pikeun aplikasi ieu.

Ngarobah tingkat bewara pikeun aplikasi, tingal

Bewara

di kaca 27.

Pareuman idin babagi lokasi pikeun aplikasi, tingal

Setelan aplikasi

di kaca 57.

Pupus aplikasi nu teu dipake, tingal

Layar aplikasi

di kaca 23.

Pake alat handsfree asli Sony pikeun ngadengekeun musik. Alat handsfree make

batre leuwih saeutik tibatan sepeker alat Anjeun.

Balikan deui alat Anjeun ayeuna jeung engke.

34

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun ngadamel pangacualian ka fitur ngirit daya pikeun aplikasi

1

Tina

Layar mimiti, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Batre.

3

Ketok jeung pilih

Optimasi Batré. Anjeun bakal nempo daptar aplikasi nu teu

dioptimalkeun.

4

Pikeun nambahkeun atawa mupus aplikasi ti daptar ieu, ketok

Teu dioptimalkeun

>

Kabeh aplikasi. Pilih hiji aplikasi teras pilih pilihan nu kakait.

5

Daptar aplikasi nu teu dioptimalkeun bakal di-apdet sasuai ka setelan Anda.

Anjeun moal bisa ngiwalkeun optimalisasi aplikasi ku modeu Ultra STAMINA.

Anjeun oge bisa ngonpigurasi

Optimasi Batré ti menu Aplikasi ku ngetok .

Modeu STAMINA

Dumasar dina tingkat STAMINA, fitur nu beda bakal diwatesan atawa dinonaktipkeun

supados bisa ngurangan konsumsi batre. Ieu kaasup kinerja render, animasi, jeung

kacaangan layar, paningkatan gambar, singkronisasi data apl latar tukang, geter (kajaba

telepon asup), streaming jeung GPS (upami layar pareum). nembongan dina bar

status.

Upami Anjeun babagi alat nu bisa dipake ku sababaraha pamake, Anjeun kudu asup jadi nu

gaduh alat, nyaeta, pamake utama, pikeun ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun modeu

STAMINA.

Pikeun ngaktipkeun/nganonaktipkeun modeu STAMINA

1

Tina

Layar mimiti, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Batre.

3

Ketok

modeu STAMINA terus pilih pilihan nu dipikahayang.

nembongan dina bar status upami

modeu STAMINA aktip.

Anjeun bisa nyaluyukeun persentase Mimitian-otomatis ka preferesi anjeun jeung ngiwalkeun

optimalisasi aplikasi ku modeu STAMINA.

Modeu Ultra STAMINA

Waktu batre dipanjangkeun ku cara luas, namun aplikasi nu sadia diwatesan jeung data

seluler sareng Wi-Fi dinonaktipkeun. Nelepon jeung SMS tetep sadia. Layar utama

anjeun diganti jeung nembongan dina bar status.

Upami Anjeun babagi alat nu bisa dipake ku sababaraha pamake, Anjeun kudu asup jadi nu

gaduh alat, nyaeta, pamake utama, pikeun ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun modeu Ultra

STAMINA.

Pikeun ngaktipkeun modeu Ultra STAMINA

1

Tina

Layar mimiti, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Batre.

3

Ketok

Modeu Ultra STAMINA, terus ketok AKTIPKEUN.

4

Konpirmasi pikeun ngaktipkeun.

Anjeun moal bisa ngiwalkeun optimalisasi aplikasi ku modeu Ultra STAMINA.

Pikeun nganonaktipkeun modeu Ultra STAMINA

1

Sered ka handap bar status jang ngakses panel Bewara.

2

Ketok

Nonaktipkeun modeu Ultra STAMINA.

3

Ketok

OKE.

Nganonaktipkeun modeu Ultra STAMINA bakal ngabalikan deui alat Anjeun.

35

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.