Sony Xperia XA Ultra - Aplikasi Rojongan

background image

Aplikasi Rojongan

Pake aplikasi Rojongan di alat Anjeun pikeun ngotektak Buku pituduh, panduan cara

ngungkulan, tur panggihan inpo tentang apdet software sareng inpo sejen kakait produk.

Pikeun ngakses aplikasi Rojongan

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan sarta ketok , teras pilih item nu diperlukeun.

Pikeun rojongan pangalusna nu sadia, kami nyarankeun anjeun nyambung ka Internet mun

make aplikasi Rojongan.