Sony Xperia XA Ultra - Saluran radio paporit

background image

Saluran radio paporit

Pikeun nyimpen hiji saluran jadi paporit

1

Sawaktos radio dibuka, navigasi ka saluran nu Anjeun simpen jadi paporit.

2

Ketok .

3

Tulis nami tur pilih hiji warna kanggo saluran eta, teras pencet

Simpen.

Ngadangukeun saluran radio paporit

1

Ketok .

2

Pilih hiji pilihan.

Pikeun miceun hiji saluran paporit

1

Mun radio kabuka, arahkeun ka saluran anu ku Anjeun hoyong piceun.

2

Ketok , teras ketok

Pupus.