Sony Xperia XA Ultra - Menu layar utama albeum

background image

Menu layar utama albeum

Tina menu layar utama Albeum Anjeun tiasa ngotektak albeum poto, kaasup albeum

poto jeung video nu dicandak make epek husus, jeung eusi nu ku tos Anjeun bagikeun

sacara online liwat ladenan sapertos Picasa™, jeung Facebook. Saatos Anjeun asup ka

platform eta, Anjeun tiasa ngatur eusi sareng nempo gambar sacara online. Tina aplikasi

Albeum, Anjeun bisa oge nambahkeun geotag kana poto, migawe tugas ngedit dasar

kana poto, jeung ngagunakan cara saperti teknologi nirkabel Bluetooth® sareng surelek

pikeun ngabagikeun eusi.

1

Mulang ka layar utama aplikasi Albeum pikeun nempo sadaya eusi

2

Tempo poto sareng video paporit Anjeun

3

Tempo sadaya video nu disimpen dina alat Anjeun

4

Tempo poto Anjeun dina peta atawa dina panempoan Globe

5

Tempo sadaya poto sareng video nu dicandak make kamera alat Anjeun make efek husus

6

Tempo sadaya poto sareng video nu disimpen dina alat anjeun tur dina polder nu beda.

7

Tempo sadaya poto nu aya gambar beungeut

8

Tempo poto sareng video di na alat sejen di jaringan nu sami

9

Buka menu setelan kanggo aplikasi Albeum

10 Gulung ka luhur atawa ka handap pikeun nempo eusi

Cara nempo poto ti ladenan online di Albeum

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Teang jeung ketok

Albeum, teras ketok .

3

Ketok ladenan online nu dipikahayang, terus turutan pituduh na layar jang

ngamimitianna. Sadaya albeum online nu sadia nu ku Anjeun geus diundeur

dipintokeun.

4

Ketok albeum nu mana wae pikeun nempo eusina, teras ketok hiji poto dina

Albeum eta.

5

Sintreuk kenca pikeun nempo poto atawa video salajengna. Sintreuk ka katuhu

pikeun nempo video atawa poto nu samemehna.