Sony Xperia XA Ultra - Pamasangan

background image

Pamasangan

Alat Anjeun ngan ngarojong kartu SIM nano.

Pikeun nyelapkeun kartu SIM nano

Alat Anjeun ngan ngarojong kartu SIM nano. Pastikeun Anjeun make alas kartu SIM nano tur

ulah patuker antara slot kartu SIM nano sareng slot kartu memori.

1

Buka panutup kanggo slot kartu SIM nano sareng slot kartu memori.

2

Make kuku jari atawa objek nu sarupi, seret kaluar alas kartu SIM nano eta.

3

Teundeun kartu SIM nano dina alas, teras selapkeun deui alas eta.

4

Tutup panutupna.

Upami Anjeun nyelapkeun kartu SIM nano basa alat keur dihurungkeun, alat bakal dibalikan

deui sacara otomatis.

7

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nyelapkeun kartu memori

1

Buka panutup slot kartu SIM nano sareng slot kartu memori.

2

Teundeun kartu memori dina slot kartu memori, teras dorong kartu memori ka jero

slot nepi ka kadenge sora klik.

3

Tutup panutupna.

Pastikeun Anjeun nyelapkeun kartu memori di orientasi nu bener.

Pikeun nyabut kartu SIM nano

1

Buka panutup slot kartu SIM nano sareng slot kartu memori.

2

Make kuku jari atawa objek nu sarupi, sered kaluar alas kartu SIM nano eta.

3

Cabut kartu SIM nano, teras selapkeun deui alasna.

4

Tutup panutupna.

Cara nyabut kartu memori

1

Pareuman alat, atawa leupaskeun kartu memori ti

Setelan > Panyimpenan &

mémori > > Tingkat lanjut > Panyimpenan > di sisi Kartu SD, teras buka

panutup pikeun slot kartu SIM nano jeung kartu memori.

2

Pencet kartu memori ka jero tur leupaskeun gancang.

3

Sered kartu memori sadayanan tur cabut.

4

Pasang deui tutupna.