Sony Xperia XA Ultra - Ngeunaan Buku pituduh

background image

Ngeunaan Buku pituduh

Ieu Buku pituduh

Xperia™ XA Ultra jang versi software Android™ 6.0. Upami Anjeun

teu yakin versi software alat Anjeun, Anjeun bisa ningali versina dina menu Setelan.

Apdet sistem jeung aplikasi tiasa ngawanohkeun fitur dina alat anjeun ku cara sejen tibatan

dijelaskeun dina Buku pituduh. Versi Android™ manawi moal kapangaruh dina apdet. Kanggo

inpo lainna tentang pembaruan software, tingal

Ngapdet alat Anjeun

di kaca 36.

Pikeun mariksa versi software nu ayeuna dipake alat Anjeun

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Ihwal telepon > Versi Android™.

Pikeun manggihan nomer model jeung ngaran alat Anjeun

1

Tina

Layar mimiti, ketok .

2

Panggihan tur ketok .
Nomer model alat jeung ngaran bakal dipinton.

Watesan layanan sareng pitur

Sababaraha ladenan sareng fitur nu dijelaskeun dina Buku pituduh ieu bisa jadi teu

dirojong di sadaya nagara atawa kawasan, atawa ku sakabeh jaringan atawa panyadia

ladenan di sakabeh wewengkon. Nomer Darurat Internasional GSM tiasa tetep dipake di

kabeh nagara, wilayah, jaringan, jeung ku kabeh operator laden nu nyadiakeun jaringan

seluler nu nyambung ka alat ieu. Mangga kontak operator jaringan Anjeun atawa

propaider ladén pikeun nangtukeun kasadiaan ladenan ieu atawa fitur nu husus tur

mastikeun aya heunteuna bea akses atawa pamakean tambahan nu manglaku.
Pamakean sababaraha pitur jeung aplikasi nu ditangtukeun nu dijelaskeun di panduan

ieu bakal butuh akses ka Internet. Anjeun bisa jadi kudu mayar bea koneksi data

sawaktos Anjeun nyambung ke Internet tina alat Anjeun. Taros ka operator jang inpo nu

leuwih lengkep.