Sony Xperia XA Ultra - Langlangan

background image

Langlangan

6

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

1. Lampu ngeusi/béwara
2. Jék headset
3. Sénsor Jarak/Cahaya
4. Speaker ceuli
5. Lénsa kaméra hareup
6. Lampu kamera hareup
7. Kenop daya
8. Kenop Polumeu/Zum
9. Kenop kaméra
10 Mikropon utama

11 Carjer/port kabel USB
12. Spéker tarik utama
13 Lénsa kaméra utama
14 Cahaya kaméra utama
15. Mikropon kadua
16. Wewengkon anténeu Wi-Fi/Bluetooth/GPS
17 Panutup liang kartu Mémori/SIM nano
18 Wewengkon deteksi NFC™