Sony Xperia XA Ultra - Ningkatkeun sora

background image

Ningkatkeun sora

Pikeun ningkatkeun kualitas sora make Ekualiser

1

Buka menu Musik, terus ketok

Setelan > Setelan audio > Epek sora > Equalizer.

2

Pikeun nyaluyukeun sora ku cara manual, sered tombol pita prekuensi ka luhur

atawa ka handap. Pikeun nyaluyukeun sora ku cara otomatis, ketok

tur pilih hiji

gaya.

Cara ngaktipkeun fitur Sora sakuliling

1

Buka menu Musik, terus ketok

Setelan > Setelan audio > Epek sora > Sora

surround (VPT).

2

Sintreuk ka kenca atawa ka katuhu jang milih setelan, terus ketok

OKE jang

ngonpirmasi.