Sony Xperia XA Ultra - Menu Musik

background image

Menu Musik

Menu Musik mere Anjeun langlangan tentang sadaya lagu nu aya di alat Anjeun. Ti dieu,

Anjeun tiasa ngatur albeum sareng daptar puter Anjeun.

1

Mulang ka layar utama Musik

2

Nempo antayan puteran lagu kiwari

3

Kotektak sadaya artis

4

Kotektak sadaya albeum

5

Kotektak sadaya lagu

6

Kotektak sadaya polder

7

Kotektak sadaya daptar puter

8

Muter payil musik nu dibagikeun dina alat sejen

9

Muka menu setelan kanggo aplikasi Musik

10 Muka menu rojongan kanggo aplikasi Musik

Cara muka menu Musik

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok .

2

Ketok .

Cara balik deui ka layar utama Musik

Lamun menu Musik muka, ketok

Utama.

Lamun menu Musik muka, ketok layar bagean katuhu tina menu.

Cara mupus lagu

1

Ti menu Musik, kotektak ka lagu nu hayang dipupus ku Anjeun.

2

Toel jeung tahan judul lagu, terus ketok

Pupus dina daptar nu nembongan.

3

Ketok

Pupus deui pikeun ngonpirmasi.