Sony Xperia XA Ultra - Nganggo patalimarga data basa keur iinditan

background image

Nganggo patalimarga data basa keur iinditan

Basa Anjeun iinditan ka luar ti jaringan seluler utama Anjeun, Anjeun tiasa merlukeun

akses ka Internet make patalimarga data seluler. Upami kitu, Anjeun kudu ngaktipkeun

roaming data dina alat Anjeun. Anjeun tiasa dikeunakeun beaya tambahan basa Anjeun

ngaktipkeun roaming data. Direkomendasikeun pikeun mariksa heula beaya transmisi

data nu relevan.

Upami Anjeun make alat nu bisa dipake ku sababaraha pamake, Anjeun kudu asup jadi nu

gaduh alat, nyaeta, pamake utama, pikeun ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun roaming data.

Pikeun ngaktipkeun roaming data

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu sejen > Jaringan mobile.

3

Sered geseran di sisi

Roaming data ka katuhu.

Anjeun teu bisa ngaktipkeun roaming data sawaktos patalimarga data seluler dipareuman.