Sony Xperia XA Ultra - Nambahkeun posisi geograpis ka poto Anjeun

background image

Nambahkeun posisi geograpis ka poto Anjeun

Aktipkeun pungsi Simpen lokasi pikeun nambahkeun perkiraan lokasi geograpis (geotag)

ka poto waktos Anjeun nyandak eta poto. Lokasi geograpis ditangtukeun ku jaringan

nirkabel jeung /atawa teknologi GPS.
Pas mucunghul dina layar kamera, Nyimpen lokasi dihurungkeun tapi posisi geograpis

can kapanggih. Lamun mucunghul, Nyimpen lokasi dihurungkeun tur lokasi geografis

sadia, jadi lokasi geograpi bisa ditambahkeun ka poto anjeun. Mun salah sahiji ti dua

lambang éta teu nembongan, Nyimpen lokasi dinoanktipkeun.

Pikeun ngaktipkeun geotag

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Ketok

Setelan > Lokasi.

3

Séréd géséran ka posisi aktip.

4

Aktipkeun kamera.

5

Ketok .

6

Teang

Simpen lokasi Séréd géséran ka posisi aktip.