Sony Xperia XA Ultra - Panangtayungan kartu SIM

background image

Panangtayungan kartu SIM

Anjeun tiasa ngonci tur muka konci unggal kartu SIM nu Anjeun pake di alat Anjeun

nganggo PIN (Nomer Identipikasi Pribadi). Lamun kartu SIM kakonci, langganan anu

pakait kana kartu eta ditangtayungan tinu panyalahgunaan, hartina anjeun kudu

ngasupkeun PIN tiap kali ngahurungkeun alat.
Upami anjeun langkung seueur ngasupkeun PIN salah, kartu SIM Anjeun bakal kablokir.

Anjeun kedah ngasupkeun PUK (Personal Unblocking Key) tur ngasupkeun PIN anyar.

PIN jeung PUK Anjeun disadiakeun ku operator jaringan Anjeun.

Cara nyetel konci kartu SIM

1

Tina layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar konci & kaamanan > Setel konci kartu SIM.

3

Séréd géséran di sisi

Konci kartu SIM ka katuhu.

4

Tulis PIN kartu SIM jeung ketok

OK. Konci kartu SIM tos diaktipkeun jeung Anjeun

bakal dipenta ngasupkeun PIN na unggal Anjeun ngahurungkeun deui alat.

Pikeun mupus konci kartu SIM

1

Tina layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar konci & kaamanan > Setel konci kartu SIM.

3

Sered geseran di sisi

Konci kartu SIM ka kenca.

4

Tulis PIN kartu SIM jeung ketok

OK.

Pikeun ngarobah PIN kartu SIM

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar konci & kaamanan > Setel konci kartu SIM.

3

Ketok

Robah PIN SIM.

4

Tulis PIN kartu SIM nu lami terus ketok

OK.

5

Tulis PIN kartu SIM nu anyar terus ketok

OK.

6

Ketik-deui PIN kartu SIM nu anyar terus ketok

OK.

Muka konci kartu SIM anu kablokir make kode PUK

1

Asupkeun kodeu PUK tur ketok

.

2

Asupkeun kodeu PIN anyar tur ketok

.

3

Asupkeun deui kodeu PIN anyar tur ketok

.

Lamun anjeun ngasupkeun kode PUK nu salah sababaraha kali, anjeun kudu ngontak operator

jaringan pikeun menta kartu SIM anyar.