Sony Xperia XA Ultra - Setélan Internét jeung MMS

background image

Setélan Internét jeung MMS

Jang ngirimkeun talatah multimédia, atawa muka Internét pas euweuh jaringan Wi-Fi anu

sadia, anjeun kudu boga sambungan data selulér nu aktip tur setélan Internét jeung

MMS (Multimedia Messaging Service) nu bener. Ieu aya sababaraha pituduh:

Kanggo sabagéan ageung jaringan selulér sareng operator, setélan Internet sareng MMS

tos dipasang sateuacana dina alat anjeun. Saatosna anjeun tiasa langsung nganggo

Internét sareng ngirim talatah multimédia.

Setélan Internét jeung MMS ogé tiasa diundeur iraha waé di ménu Setélan.

Anjeun ogé tiasa iraha waé nambah, ngarobah, atawa mupus setélan Internét sareng

MMS ku cara manual di alat anjeun. Upami Anjeun teu kahaja ngarobah atawa mupus

setelan Internet atawa MMS, undeur deui setelan Internet sareng MMS eta.

Lamun anjeun henteu tiasa ngaaksés Internét ngalangkungan jaringan sélulér atawa

lamun talatah multimédia henteu pungsi, sanajan setélan Internét jeung MMS atos hasil

diunder ka alat anjeun, baca kiat pamérésan masalah keur alat anjeun

www.sonymobile.com/support/

keur masalah sinyal jaringan, data sélulér, jeung MMS.

Lamun modeu STAMINA aktip keur hémat daya, sadaya patalimarga data sélulér

direureuhkeun nalika layar pareum. Lamun ieu nyababkeun masalah konéksi, coba kacualikeun

sababaraha aplikasi jeung ladén tina direureuhkeun, atawa pareuman modeu STAMINA

samentawis. Jang maca salengkepna, buka

Batre sareng pangaturan daya

di kaca 34.

Lamun anjeun babagi alat kalayan loba pamaké, ngan nu boga na, nyaéta, pamaké utama, nu

bisa ngundeur setélan Internét jeung talatah ti ménu Setélan, tapi setélan nu geus diundeur

bisa dipaké ku kabéh pamaké.

Pikeun ngundeur setelan Internet jeung MMS

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu sejen > Setelan internet.

3

Ketok

Tampi. Sawaktos setelan berhasil diundeur, nembongan dina bar status

tur patalimarga data seluler diaktipkeun sacara otomatis.

Upami setelan teu bisa diundeur ka alat Anjeun, pariksa kakuatan sinyal jaringan seluler

Anjeun. Pindah ka lokasi nu kabuka anu henteu kahalangan atanapi ngadeukeutan ka jandela

terus cobaan deui.

44

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nambahkeun setelan Internet sareng MMS sacara manual

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu sejen > Jaringan mobile.

3

Ketok

Ngaran Titik Akses > .

4

Ketok

Nami tur tulis nami nu dipikahoyong.

5

Ketok

APN tur tulis ngaran titik akses.

6

Tulis sadaya inpo nu diperlukeun. Upami Anjeun teu terang inpo naon nu

diperlukeun, kontak operator jaringan Anjeun kanggo wincik nu lain.

7

Sawaktos Anjeun geus rengse, ketok , teras ketok

SIMPEN.

Pikeun nempo setelan Internet jeung MMS nu diundeur

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu sejen > Jaringan mobile.

3

Ketok

Ngaran Titik Akses.

4

Pikeun nempo wincik nu lain, ketok item nu sadia.

Upami Anjeun gaduh sababaraha sambungan nu sadia, koneksi jaringan aktip dituduhkeun ku

kenop nu dicirian .