Sony Xperia XA Ultra - Eusi

background image

Eusi

Ngamulai........................................................................................ 6

Ngeunaan Buku pituduh..................................................................... 6
Langlangan......................................................................................... 6
Pamasangan.......................................................................................7
Tangtayungan layar............................................................................. 8
Ngawitan telepon Anjeun pertama kalina.............................................8
Kunaon abdi butuh akun Google™?................................................... 9

Kaamanan alat............................................................................. 11

Mastikeun alat Anjeun dijagi.............................................................. 11
Konci layar........................................................................................ 11
Muka konci alat anjeun otomatis....................................................... 13
Panangtayungan kartu SIM............................................................... 17
Milari nomer identipikasi alat anjeun.................................................. 17
Néang alat nu leungit ....................................................................... 18

Diajar dasar-dasar........................................................................ 20

Nganggo layar rampa........................................................................20
Ngonci jeung muka konci layar..........................................................21
Layar Utama..................................................................................... 22
Layar aplikasi.................................................................................... 23
Aplikasi napigasi................................................................................24
Widget.............................................................................................. 25
Potong kompas jeung polder............................................................ 25
Latar tukang jeung tema................................................................... 26
Nyandak potret layar......................................................................... 27
Bewara............................................................................................. 27
Ikon dina bar status...........................................................................29
Langlangan aplikasi...........................................................................31

Rojongan tur pamaliharaan.......................................................... 33

Ngeusi batre alat Anjeun................................................................... 33
Batre sareng pangaturan daya.......................................................... 34
Ngapdet alat Anjeun..........................................................................36
Pamaliharaan nganggo komputer......................................................37
Panyimpenan jeung memori.............................................................. 38
Nyieun cadangan tur ngabalikkeun eusi............................................ 39

Ngundeur aplikasi........................................................................ 43

Ngundeur aplikasi ti Google Play™................................................... 43
Ngundeur aplikasi ti sumber nu sejen................................................ 43

Internet jeung jaringan..................................................................44

Ngotektak web..................................................................................44

2

background image

Setélan Internét jeung MMS ............................................................. 44
Wi-Fi................................................................................................. 45
Ngabagikeun koneksi data seluler anjeun..........................................47
Ngadalikeun pamakean data.............................................................49
Milih jaringan seluler.......................................................................... 50
Jaringan pribadi virtual (VPN).............................................................50

Nyingkronkeun data dina alat Anjeun.......................................... 52

Nyingkronkeun jeung akun online...................................................... 52
Nyingkronkeun jeung Microsoft® Exchange ActiveSync®................. 52

Setelan dasar............................................................................... 54

Ngakses setelan................................................................................54
Setelan polumeu............................................................................... 54
Setelan modeu Ulah diganggu.......................................................... 55
Setélan layar..................................................................................... 56
Setelan aplikasi................................................................................. 57
Nga-reset aplikasi anjeun.................................................................. 58
Daydream......................................................................................... 59
Setelan basa..................................................................................... 60
Kaping jeung waktos.........................................................................60
Mobile BRAVIA® Engine................................................................... 60
Modeu super jelas.............................................................................60
Ningkatkeun kaluaran sora................................................................ 61
Sababaraha akun pamake................................................................ 61

Ngetik teks................................................................................... 64

Kibor di layar..................................................................................... 64
Ngedit teks....................................................................................... 65

Nelepon........................................................................................ 66

Nelepon............................................................................................ 66
Nampa telepon................................................................................. 67
Telepon Lumangsung........................................................................68
Make log telepon.............................................................................. 69
Neraskeun telepon............................................................................ 69
Ngawatesan telepon......................................................................... 70
Sauran nu langkung ti hiji.................................................................. 70
Telepon konprensi............................................................................. 71
Suratsora.......................................................................................... 71
Telepon darurat................................................................................. 72

Kontak.......................................................................................... 73

Nransper kontak............................................................................... 73
Neangan jeung nempo kontak.......................................................... 74
Nambahkeun sareng ngedit kontak...................................................75
Nambahkeun inpormasi kontak medis jeung darurat......................... 76

3

background image

Paporit sareng grup.......................................................................... 77
Ngirim inpo kontak............................................................................ 78
Ngahindarkeun panulisan ganda dina aplikasi Kontak....................... 78
Nyadangkeun kontak........................................................................ 79

Talatah jeung chat........................................................................ 80

Maca jeung ngirim talatah................................................................. 80
Ngatur talatah anjeun........................................................................ 81
Nelepon ti talatah.............................................................................. 82
Setelan talatah.................................................................................. 82
Talatah instan jeung chat video..........................................................82

Surelek......................................................................................... 83

Nyetel surelek....................................................................................83
Ngirim jeung nama talatah surelek.....................................................83
Ngatur talatah surelek anjeun............................................................ 84
Setelan akun surelek......................................................................... 85
Gmail™.............................................................................................85

Musik............................................................................................87

Nransperkeun musik ka alat Anjeun.................................................. 87
Ngadangukeun musik....................................................................... 87
Menu Musik...................................................................................... 89
Daptar puter......................................................................................89
Babagi musik.................................................................................... 90
Ningkatkeun sora.............................................................................. 90
Ngawawuhan musik make TrackID™................................................ 90

Radio FM......................................................................................92

Ngadangukeun radio.........................................................................92
Saluran radio paporit.........................................................................93
Setelan sora......................................................................................93

Kamera......................................................................................... 94

Nyandak poto sareng ngarekam video.............................................. 94
Deteksi beungeut.............................................................................. 95
Nganggo Smile Shutter™ pikeun moto ramo nu seuri....................... 95
Nambahkeun posisi geograpis ka poto Anjeun..................................96
Setelan kamera umum...................................................................... 96
Setelan kamera poto....................................................................... 100
Setelan kamera video......................................................................103

Poto sareng video di Albeum..................................................... 105

Nempo poto sareng video...............................................................105
Babagi jeung ngatur poto sareng video........................................... 106
Ngedit poto make aplikasi editor Poto.............................................107
Ngedit video make aplikasi Editor video.......................................... 108
Nyumputkeun poto sareng video.....................................................108

4

background image

Menu layar utama albeum............................................................... 109
Nempokeun poto Anjeun dina peta................................................. 109

Video.......................................................................................... 112

Buka aplikasi Video......................................................................... 112
Nransperkeun eusi video ka alat Anjeun.......................................... 113
Ngatur eusi video............................................................................ 113
Movie Creator................................................................................. 113

Konektipitas............................................................................... 115

Ngaduplikasi layar alat Anjeun kana TV teu nganggo kabel..............115
Babagi eusi sareng alat jaringan utama nu sejen............................. 115
Nyambungkeun alat Anjeun ka aksesori USB.................................. 117
NFC................................................................................................ 118
Teknologi teu make kabel Bluetooth®............................................. 119

Aplikasi jeung pitur pinter nu bakal ngirit waktu Anjeun............ 122

Nganggo alat Anjeun jadi loket........................................................ 122
News Suite......................................................................................122

Lalampahan jeung peta..............................................................123

Make ladenan lokasi........................................................................123
Google Maps™ sareng napigasi..................................................... 123
Nganggo patalimarga data basa keur iinditan..................................124
Modeu pesawat.............................................................................. 124

Almenak sareng jam alarm.........................................................125

Almenak..........................................................................................125
Alarm jeung jam.............................................................................. 125

Aksesibilitas............................................................................... 128

Gerakan ngagedean........................................................................128
Teks gede....................................................................................... 128
Koreksi warna................................................................................. 128
TalkBack......................................................................................... 128

Rojongan jeung hukum.............................................................. 130

Aplikasi Rojongan............................................................................130
Xperia™ Tips.................................................................................. 130
Pitulung di menu sareng aplikasi..................................................... 130
Ngajalankeun tes diagnosis di alat anjeun....................................... 130
Balikan deui, ngareset and repairing................................................131
Bantu kami ningkatkeun software....................................................132
Haransi, SAR jeung pituduh pamakéan........................................... 132
Ngadaur mulang alat Anjeun........................................................... 132
Inpormasi hukum............................................................................ 132

5