Sony Xperia XA Ultra - Widget

background image

Widget

Widget teh mangrupakeun aplikasi leutik nu tiasa dipake langsung ku anjeun di Layar

Utama. Widget oge gaduh pungsi minangka potong kompas. Contona, widget Cuaca

ngidinan anjeun nempo inpormasi cuaca dasar langsung di Layar Utama anjeun. Tapi

upami anjeun ngetok widget, aplikasi Cuaca lengkep kabuka. Anjeun tiasa ngundeur

widget tambahan ti Google Play™.

Pikeun nambah widget ka layar Utama

1

Toel jeung tahan wewengkon kosong dina Layar Utama Anjeun nepi ka alat eta

ngageter, teras ketok

Widget.

2

Panggihan tur ketok widget nu Anjeun hoyong tambah.

Cara ngatur ukuran hiji widget

1

Toel jeung tahan hiji widget nepi ka alat ngageter, teras leupaskeun. Lamun widget

bisa diganti ukurana, contona, widget Almenak, pigura nu disorot jeung titik ngatur

ukuran bakal ditembongkeun.

2

Sered titik-titik eta ka jero atawa ka luar pikeun ngaleutikan atawa ngagedean

widget eta.

3

Pikeun mastikeun ukuran anyar widget eta, ketok di mana wae dina Layar Utama.

Cara mindahkeun widget

Toel jeung tahan widget nepi ka alat ngageter, teras sered ka lokasi anyar.

Cara mupus widget

Toel jeung tahan widget nepi ka alat ngageter, teras sered ka

Pupus dina layar

utama.