Sony Xperia XA Ultra - Langlangan aplikasi

background image

Langlangan aplikasi

Paké aplikasi Alarm & jam pikeun nyetél sagala rupa alarm.

Paké pangotéktak wéb pikeun nganapigasi tur nempo kaca wéb, ngatur

téténggér, téks sareng gambar.

Paké aplikasi Kalkulator pikeun ngalakonan itungan dasar.

Paké aplikasi Almenak pikeun ngalacak kajadian tur ngatur pasini anjeun.

Paké kaméra pikeun moto sareng ngarékam klip vidéo.

Paké aplikasi Kontak pikeun ngatur nomer telepon, alamat surélék tur inpo

séjénna nu berhubungan ka kontak anjeun.

Aksés aplikasi, dokumén jeung gambar nu tos diundeur ku anjeun.

Paké aplikasi Surélék pikeun ngirim tur nampa surélék ti akun pribadi sareng

perusahaan.

31

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pake aplikasi Facebook™ pikeun ngiringan dina jejaring sosial sareng

rerencangan, anggota kulawargi sareng kolega di sakuliling dunya.

Kotéktak tur déngékeun stasiun radio FM.

Paké aplikasi Albeum pikeun nempo jeung ngolah poto sareng vidéo Anjeun.

Pake aplikasi Gmail™ pikeun maca, nyerat tur ngatur talatah surelek.

Téang inpo dina alat anjeun sareng di wéb.

Tempo lokasi Anjeun ayeuna, panggihan lokasi nu sejen, tur ngarencanakeun

rute make Google Maps™.

Pake aplikasi Play Store™ pikeun ngundeur aplikasi haratis sareng nu mayar

kanggo alat Anjeun.

Paké aplikasi Talatah pikeun ngirim tur nampa talatah téks sareng multimédia.

Paké aplikasi Vidéo pikeun muterkeun vidéo dina alat anjeun, tur ngabagikeun

eusi sareng babaturan anjeun.

Paké aplikasi Musik pikeun ngatur tur muter musik jeung buku audio.

Ningali wartos berita ti Xperia™ News.

Paké aplikasi Hawa keur ningali ramalan hawa.

Telepon ku cara muter nomer sacara manual atawa ku cara maké pungsi pencét

pinter.

Optimalkeun setélan alat pikeun nyocogkeun ka persaratan anjeun sorangan.

Pake aplikasi Hangouts™ pikeun chat sareng rerencangan sacara online.

Idéntipikasi lagu musik anu nuju diputer di lingkungan anjeun, tur meunangkeun

inpo artis, albeum sareng inpo nu séjénna.

Pake YouTube™ keur ngabagikeun tur nempo video ti sakumna dunya.

Pencipta Pilem Xperia™ otomatis nyieun video pondok salami 30 detik nganggo

foto sareng video nu aya.

Paké aplikasi Lifelog jang otomatis catetan kajadian ihwal kagiatan anjeun

sapopoé. Contona, anjeun bisa nyieun tujuan tur ningali kamajuan jang

ngahontal tujuan éta atawa nyieun téténgger kajadian spésial.

Paké aplikasi Rojongan pikeun ngaksés rojongan di alat anjeun. Contona, anjeun

tiasa ngaksés Buku pituduh, inpo cara ngungkulan, tambah kiat sareng trik.

Sababaraha aplikasi teu dirojong atawa ka daptar ku sadaya jaringan sareng/atawa pangladén

di sadaya wewengkon.

32

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.