Sony Xperia XA Ultra - Nganggo alat Anjeun jadi loket

background image

Nganggo alat Anjeun jadi loket

Anjeun tiasa make alat Anjeun pikeun mayar barang tanpa kudu ngaluarkeun loket asli

Anjeun tur ngatur sadaya ladenan pamayaran dina hiji tempat. Basa mayar, inget pikeun

ngaktipkeun pungsi NFC samemeh Anjeun noelkeun alat ka pamaca kartu. Pikeun inpo

nu lain tentang NFC, tempo

NFC

dina kaca 118.

Ladenan pamayaran seluler bisa jadi teu sadia di sadaya kawasan.

Cara ngatur ladenan pamayaran

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu sejen > Ketok & bayar. Daptar ladenan

pamayaran bakal nembongan.

3

Atur ladenan pamayaran nu dipikahoyong, contona, robah ladenan pamayaran

standar Anjeun.