Sony Xperia XA Ultra - Almenak

background image

Almenak sareng jam alarm

Almenak

Pake aplikasi Almenak pikeun ngatur jadwal waktu Anjeun. Upami Anjeun tos asup tur

tos nyaluyukeun alat Anjeun ka hiji atawa sababaraha akun online nu gaduh almenak,

misalna, akun Google™ atawa Xperia™ Anjeun ka akun Facebook, acara almenak ti

akun-akun ieu oge nembongan di aplikasi Almenak. Anjeun bisa milih almenak mana nu

hayang dihijikeun kana panempoan Almenak gabungan.
Waktos waktuna pasini eta geus datang, alat Anjeun muterkeun hiji sora bewara pikeun

ngingetkeun Anjeun.

1 Setelan akses, pilih jinis panempoan sareng almenak nu ku Anjeun hoyong ditempo

2 Mulang ka tanggal ayeuna

3 Akses pilihan sejen

4 Sintreuk ka kenca atawa ka katuhu pikeun ngotektak leuwih gancang

5 Tambah acara almenak

Cara diajar salengkepna ihwal Almenak

Sawaktos aplikasi Kalender kabuka, ketok , teras panggihan jeung ketok

Pitulung.