Sony Xperia XA Ultra - Teks gede

background image

Teks gede

Anjeun tiasa ngaktipkeun pilihan Teks gede pikeun ningkatkeun ukuran standar teks nu

dipinton dina alat anjeun.

Pikeun ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun Teks Gede

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Aksesibilitas.

3

Sered geseran nu aya di gigir

Teks gede.