Sony Xperia XA Ultra - Koreksi warna

background image

Koreksi warna

Setelan Koreksi warna nyaluyukeun cara warna dipinton dina layar pikeun pamake nu

buta warna atawa hese ngabedakeun antawis warna.

Cara ngaktipkeun Koreksi warna

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Aksesibilitas > Koreksi warna.

3

Ketok sakelar hurung-pareum.

4

Ketok

Modeu koreksi, teras pilih sensitipitas warna nu saluyu.

Koreksi warna ayeuna nembe jadi fitur percobaan tur tiasa ngaruh ka kinerja alat Anjeun.