Sony Xperia XA Ultra - Gerakan ngagedean

background image

Gerakan ngagedean

Gerakan ngagedean ngidinan anjeun pikeun zum ka bagean layar ku cara ngetok

wewengkon layar toel tilu kali dina urutan.

Cara ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun gerakan Gedekeun

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Aksesibilitas > Input gerakan ngagedekeun.

3

Ketok sakelar hurung-pareum.

Pikeun ngagedean wewengkon jeung puter nyilangan layar

1

Pastikeun yen

Input gerakan ngagedekeun diaktipkeun.

2

Ketok wewengkon tilu kali teras tahan jeung sered ramo anjeun nyilangan layar.