Sony Xperia XA Ultra - Uporaba dnevnika klicev

background image

Uporaba dnevnika klicev

V dnevniku klicev si lahko ogledate neodgovorjene ( ), sprejete ( ) in odhodne ( ) klice.

Prikaz neodgovorjenih klicev

1

Če imate neodgovorjen klic, se v vrstici stanja prikaže . Vrstico stanja povlecite

navzdol.

2

Tapnite

Neodgovorjeni klic.

Klicanje številke iz dnevnika klicev

Tapnite številko.

Če želite urediti številko pred klicanjem, se dotaknite številke v dnevniku klicev in jo pridržite

ter tapnite

Pred klicanjem uredi številko.

Dodajanje številke iz dnevnika klicev stikom

1

Dotaknite se številke, prikazane v dnevniku klicev, in jo pridržite ter tapnite

Dodaj

stiku.

2

Izberite obstoječi stik, kateremu želite dodati številko, ali tapnite

Ustvari novo

osebo.

3

Uredite podrobnosti stika in tapnite

SHRANI.

Skrivanje dnevnika klicev

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Telefon.

3

Če je prikazana številčnica, tapnite , da prikažete dnevnik klicev.

4

Tapnite >

Skrij dnevnik klicev.