Sony Xperia XA Ultra - Data şi ora

background image

Data şi ora

Aveţi posibilitatea să modificaţi data şi ora de pe dispozitiv.

Pentru a seta manual data

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Dată şi oră.

3

Trageţi spre stânga cursorul de lângă

Dată şi oră automate.

4

Atingeţi uşor

Setare dată.

5

Atingeţi scurt spre stânga sau spre dreapta sau utilizaţi săgeţile pentru a seta data

dorită.

6

Atingeţi uşor

OK.

62

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a seta manual ora

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Dată şi oră.

3

Trageţi cursorul de lângă

Dată şi oră automate spre stânga.

4

Atingeţi uşor

Setare oră.

5

Selectaţi valorile relevante pentru oră şi minute.

6

Atingeţi uşor

OK.

Pentru a seta fusul orar

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Dată şi oră.

3

Trageţi cursorul de lângă

Fus orar automat spre stânga.

4

Atingeţi uşor

Selectare fus orar.

5

Selectaţi o opţiune.