Sony Xperia XA Ultra - Nambah lan ngowahi kontak

background image

Nambah lan ngowahi kontak

Nambah kontak

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul .

3

Yen sampeyan wis nylarasake kontak karo saakun utawa luwih lan nambahake

kontak sing kapisanan, sampeyan kudu milih akun sing arep ditambahi kontak iki.

Cara liyane, tutul

Tanpa serep yen sampeyan mung arep nganggo lan nyimpen

kontak iki ing piranti.

4

Tik utawa pilih informasi sing dikarepake kanggo kontak kasebut.

5

Yen wis rampung, tutul

SIMPEN.

Nalika milih akun sinkronisasi ing tahap 3, akun kasebut bakal tuwuh minangka akun gawan

sing ditawakake liya wektu yen sampeyan nambah kontak. Nalika nyimpen kontak ing akun

tartamtu, akun kasebut bakal tuwuh minangka akun gawan sing kudu disimpen liya wektu yen

sampeyan nambah kontak. Yen sampeyan wis nyimpen kontak ing akun tartamtu lan arep

nggenti, smapeyan kudu gawe kontak anyar lan milih akun liyane kanggo nyimpen kontak

mau.

Yen sampeyan nambahake tandha tambah lan kode negara ing ngarepe nomer telpon kontak,

sampeyan ora prelu ngowahi nomer kuwi maneh yen nelpon saka negara liya.

Ngowahi kontak

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul kontak sing arep diowahi, banjur tutul .

3

Owahi informasi sing dikarepake.

4

Yen wis rampung, tutul

SIMPEN.

Sawetara layanan singkronisasi ora ngidini sampeyan ngowahi rincian kontak.

Nggandhengake gambar karo kontak

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul kontak sing arep diowahi, banjur tutul .

3

Tutul

, banjur pilih cara kanggo nambahake gambar kontak lan ngowahi sing

dikarepake.

4

Yen gambar wis ditambahake, tutul

SIMPEN.

Sampeyan uga bisa nambah gambar menyang kontak langsung saka aplikasi

Album lagu.

Gambar sing disimpen ing akun online kudu diundhuh dhisik.

Nyetel dering telpon kusus kanggo kontak tartamtu

1

Saka Layar Ngarepsampeyan, tutul , banjur tutul .

2

Tutul kontak sing arep diowahi, banjur tutul .

3

Tutul >

Setel dering.

4

Pilih salah siji opsi saka dhaptar utawa tutul kanggo milih file musik sing

disimpen ing piranti, banjur tutul

Rampung.

5

Tutul

SIMPEN.

75

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Mbusak kontak

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul terus kontak sing arep dibusak.

3

Kanggo mbusak kabeh kontak, tutul panah mudhun kanggo mbukak menu

gulung mudhun, banjur pilih

Tandhani kabeh.

4

Tutul , banjur tutul

Busak.

Kanggo ngowahi informasi kontak bab sampeyan dhewe

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul

Aku, banjur tutul .

3

Ketik informasi anyar utawa ganti kaya sing dipengini.

4

Yen wis rampung, tutul

SIMPEN.

Nggawe kontak anyar saka pesen teks

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul .

2

Tutul lambang ing jejere nomer telpon, banjut tutul

Simpen.

3

Pilih kontak sing ana, utawa tutul

Gawe kontak anyar.

4

Owahi informasi kontak banjur tunyuk

SIMPEN.