Sony Xperia XA Ultra - Vastaaja

background image

Vastaaja

Jos tilaukseesi kuuluu vastaajapalvelu, soittajat voivat jättää sinulle ääniviestin, kun et voi

vastata soittoon. Vastaajapalvelun numero on tavallisesti tallennettu SIM-kortille. Jos näin

ei ole, saat numeron palveluntarjoajalta ja voit syöttää sen manuaalisesti.

Vastaajan numeron syöttäminen

1

Napauta Aloitusnäyttö-näytössä .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Puhelu > Vastaaja > Vastaaja-asetukset >

Vastaajan numero.

3

Syötä vastaajan numero.

4

Napauta

OK.

Vastaajapalveluun soittaminen

1

Avaa valintapaneeli.

2

Kosketa

1

-näppäintä ja pidä sitä alhaalla, kunnes vastaajan numeroon soitetaan.

Kun soitat vastaajan numeroon ensimmäisen kerran, verkko-operaattorin vastaajajärjestelmä

pyytää yleensä vastaajan asetusten määrittämistä. Sinua saatetaan esimerkiksi pyytää

tallentamaan tervehdys ja määrittämään salasana.

69

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.