Sony Xperia XA Ultra - Sådan deler du indhold med enheder på hjemmenetværket

background image

Sådan deler du indhold med enheder på hjemmenetværket

Du kan få vist eller afspille medieindhold, der er gemt på enheden, på andre enheder,

f.eks. et tv eller en computer. Disse enheder skal have forbindelse til det samme trådløse

netværk, og de kan være tv'er eller højttalere fra Sony. Du kan også få vist eller afspille

indhold fra andre enheder på hjemmenetværket på din enhed.
Når du har konfigureret mediedeling mellem enheder, kan du f.eks. lytte til musikfiler, der

er gemt på hjemmecomputeren, fra enheden, eller få vist fotos, der er taget med

enhedens kamera, på et tv med stor skærm.

Sådan afspiller du filer fra enheder på hjemmenetværket på din enhed

Når du afspiller filer fra andre enheder på hjemmenetværket på din enhed, fungerer

denne anden enhed som en server. Den deler med andre ord indhold via et netværk.

Serverenheden skal have aktiveret funktionen til indholdsdeling aktiveret og give

adgangstilladelse til enheden. Den skal også have forbindelse til samme Wi-Fi-netværk

som enheden.

Sådan afspiller du et delt musiknummer på enheden

1

Sørg for, at de enheder, du vil dele filer med, har oprettet forbindelse til samme Wi-

Fi-netværk som din enhed.

2

Åbn din Startskærm, tap på , og søg så efter og tap på .

3

Tap på , og tap derefter på

Hjemmenetværk.

4

Vælg en enhed på listen med tilsluttede enheder.

5

Gennemse mapperne på den tilsluttede enhed, og vælg det nummer, du vil

afspille. Når det er valgt, starter afspilningen automatisk.

114

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan afspiller du en delt video på enheden

1

Sørg for, at de enheder, du vil dele filer med, har oprettet forbindelse til samme Wi-

Fi-netværk som din enhed.

2

Åbn din Startskærm, tap på , og søg så efter og tap på

Video.

3

Tap på , og tap derefter på

Hjemmenetværk.

4

Vælg en enhed på listen med tilsluttede enheder.

5

Gennemse mapperne med enheder, der har forbindelse, og vælg den video, du vil

afspille.

Sådan får du vist et delt foto på din enhed

1

Sørg for, at de enheder, du vil dele filer med, har oprettet forbindelse til samme Wi-

Fi-netværk som din enhed.

2

Åbn din Startskærm, tap på , og søg så efter og tap på

Album.

3

Tap på , og tap derefter på

Hjemmenetværk.

4

Vælg en enhed på listen med tilsluttede enheder.

5

Gennemse mapperne på den tilsluttede enhed, og vælg et foto for at få det vist.

Sådan afspiller du filer fra din enhed på enheder på hjemmenetværket

Før du kan få vist eller afspille mediefiler fra din enhed på andre enheder på

hjemmenetværket, skal du oprette fildeling på enheden. De enheder, som du deler

indhold med, kaldes klientenheder. Et tv, en computer eller en tablet kan f.eks. fungere

som klientenheder. Enheden fungerer som en medieserver, når den gør indhold

tilgængeligt for klientenheder. Når du anvender fildeling på enheden, skal du også give

adgangstilladelse til klientenheder. Når du har gjort det, vises sådanne enheder som

registrerede enheder. Enheder, der afventer adgangstilladelse, er opført som ventende

enheder.

Sådan konfigurerer du fildeling med andre enheder på hjemmenetværket

1

Opret forbindelse mellem enheden og et Wi-Fi-netværk.

2

Åbn din Startskærm, tap på , og søg så efter og tap på

Indstillinger >

Enhedsforbindelse > Medieserver.

3

Træk skyderen

Del medier til højre.

4

Brug din computer eller andre klientenheder på hjemmenetværket på det samme

Wi-Fi-netværk til at tilslutte din enhed.

5

Der vises en besked på enhedens statuslinje. Åbn beskeden, og angiv en

adgangstilladelse for hver klientenhed, der forsøger at oprette forbindelse til din

enhed.

De trin der skal anvendes, for at få adgang til et medie på din computer ved brug af en klient

på hjemmenetværket, er forskellig for de enkelte klientenheder. Du kan finde flere oplysninger i

brugervejledningen til din klientenhed. Hvis din enhed ikke kan få adgang til en klient på

netværket, skal du kontrollere, at dit Wi-Fi-netværk fungerer.

Du kan også gå til

Medieserver-menuen fra visse programmer (f.eks. Musik eller Album) ved at

trække den venstre side på programmets startskærm mod højre og derefter tappe på

Indstillinger > Medieserver.

Sådan stopper du fildeling med andre enheder på hjemmenetværket

1

Åbn din Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Enhedsforbindelse > Medieserver.

3

Træk skyderen ud for

Del medier til venstre.

Sådan indstiller du adgangstilladelser for en ventende enhed

1

På din Startskærm, tap på .

2

Søg og tap

Indstillinger > Enhedsforbindelse > Medieserver.

3

Vælg en enhed på listen

Ventende enheder.

4

Vælg et niveau for adgangstilladelse.

115

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan ændrer du navnet på en registreret enhed

1

Åbn din Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Enhedsforbindelse > Medieserver.

3

Vælg en enhed på listen

Registrerede enheder, og vælg derefter Skift navn.

4

Indtast et nyt navn til enheden, og tap derefter på

OK.

Sådan ændrer du adgangsniveauet for en registreret enhed

1

På din Startskærm, tap på .

2

Søg og tap

Indstillinger > Enhedsforbindelse > Medieserver.

3

Vælg en enhed på listen

Registrerede enheder.

4

Tap på

Skift adgangsniveau, og vælg en indstilling.

Sådan får du hjælp til at dele indhold med andre enheder på hjemmenetværket

1

Åbn din Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Enhedsforbindelse > Medieserver.

3

Tap på , og tap derefter på

Hjælp.