Sony Xperia XA Ultra - Достъп до настройките

background image

Достъп до настройките

Разглеждайте и променяйте настройките на устройството си от менюто за настройки. Менюто за
настройки е достъпно както от екрана с приложения, така и от панела за бързи настройки.

Отваряне на менюто за настройки на устройството от екрана с приложения

1

От Начален екран натиснете .

2

Натиснете Настройки.

Преглед на информация за устройството

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Всичко за телефона.

Отваряне или затваряне на панела с бързи настройки

За да отворите панела с бързи настройки, плъзнете лентата на състоянието надолу.

Включване на фенерчето

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието с два пръста.

2

Натиснете .

Избор на настройки, които да се показват в панела за бързи настройки

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието с два пръста, след което натиснете .

2

В лентата в горната част на екрана докоснете и задръжте иконата за бързата настройка,
която искате да добавите, след което я плъзнете и пуснете в долната част на екрана.

Преподреждане на панела с бързи настройки

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието с два пръста, след което натиснете .

2

Докоснете и задръжте дадена икона, след което я преместете в желаната позиция.